Ringerikstjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka syd

Moh:

236
Tjern nord for Wyllerløypa og rett øst for gårdene Søndre og Nordre Ringerike i Sørkedalen, hvorfra det går både rød- og blåmerket trasé opp til tjernet.

I området rundt tjernet er det furuskog, og elgen trives godt i dette området.

Sommerstid er det fint å telte og å bade her. Best er det å telte i nordenden av tjernet.

Det finnes også fisk i Ringerikstjern, men abboren er småvokst (tusenbrødre). Det har vært sporadiske utsettinger av ørret, men bestanden er usikker. Det er også registrert ål i tjernet.

Isen legger seg tidlig på tjernet, så her er det mulig å prøve skøytene tidlig på vinteren.
Sør i Ringerikstjern

Foto: Erik Unneberg, 05.06.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Wyllerløypa 442 Generelt stedsnavn Nordmarka syd
Sørkedalen 165 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Wyllerløypa

Moh

442 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Sørkedalen

Moh

165 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere