Middagskollen

Type:

Topp, ås

Område:

Nordmarka syd

Moh:

478
Middagskollen ligger i den sørlige delen av Nordmarka. Vest for Middagskollen befinner Tjuvdalen og Heikampen seg, på østsiden ligger Østre Fyllingen. Området dekker to åsrygger, den østre, med fra syd, kollene Midthytthøgda, Middagskollen og Fyllingskollen, og den vestre, med Tjuvdalshøgda. Mellom åsene går det en dyp dal med bratte sider i retning syd/nord. Fra Sakrishytta til Vestre Fyllingen går det en fin, blåmerket sti gjennom området.
Middagskollen ved middagstid

Foto: Erik Unneberg, 02.04.2006

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Fyllingen gård 357 Markaplass Nordmarka syd
Vestre Fyllingen 349 Vann, tjern Nordmarka syd
Østre Fyllingen 349 Vann, tjern Nordmarka syd

Fyllingen gård

Moh

357 m

Type

Markaplass

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Vestre Fyllingen

Moh

349 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Østre Fyllingen

Moh

349 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Samarbeidspartnere