Mærradalen

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Nordmarka syd

Moh:

80
Mærradalen er en nesten to kilometer lang bekkekløft med urørt skog av nasjonal verdi i Oslo by. Området strekker seg fra Radiumhospitalet i sør til Huseby i nord. Mærradalsbekken løper fra ovenfor Bogstad Camping ned til sitt utløp i Bestumkilen. Fra dens øverste del og ned til Ullernchausséen kan man følge bekken hele veien på en opparbeidet sti/turvei. Bekken har egen ørretstamme og fisketrapp i kulvert.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Huseby 135 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd

Huseby

Moh

135 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Samarbeidspartnere