Kamphaug

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Nordmarka syd

Moh:

357
Tidligere hørte Kamphaug til et av de mest kjente steder i Nordmarka. Det er fristende å omskrive et kjent uttrykk til "alle veier førte over Kamphaug". Høyt, fritt og solvendt lå plassen, med utsyn sørover mot fjorden. Det gamle navnet var Abbed-skogen, en av de seks skogene i det egentlige Nordmarka.

Det navnet sier at stedet har vært geistlig gods i den katolske tid og rimeligvis har det ligget under Hovedøyas kloster. Men det er lenge - lenge siden.

Den nye Nordmarksveien fra Hammeren, som kom i 1900, ble lagt utenom og Kamphaug ble dermed veiløs. Den siste forpakter forlot stedet rundt 1967. Siden var det utleid til flere, sist til Norsk Trekkhundklubb. Hovedhuset og drengestuen brant ned i 1989 og de andre husene ble revet straks etter.

Nå gror plassen sakte igjen, men ennå kan vi fatte at det var en stor plass med mye trafikk sommer og vinter.


Kamphaug
Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 15.06.1999

Samarbeidspartnere