Høldippeldammen

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka syd

Moh:

266
Tjern i Nittedal kommune, mellom Nittedal og Åneby stasjon. Lokalt kalt "Høldippelen", og er på enkelte kart kalt "Holnippeldammen".

"Dippel" kommer av det gammelnorske "depill" som betyr et lite tjern. Opprinnelig var Høldippeldammen bare en liten putt i Høldippeldalen, men ble demmet opp i 1961 da det kommunale vannverket ønsket å forsyne stasjonsområdet i Nittedal med drikkevann herfra.

Fra 1989 har det ikke vært aktuelt å benytte tjernet som drikkevannskilde, for befolkningen får nå vann fra Glomma etter tilknytningen til Nedre Romerike vannverk. Det ble da slutt på grumsete vann i springen for de fleste. Men vanntårnet er fremdeles i bruk, og tjernet vil kunne tjene som en reservekilde.

I dag er Høldippeldammen en populær badeplass sommerstid. Her finnes bord, benker, flytende stupetårn, toalett og søppelstativer.

Om vinteren går det preparert skiløype på vestsiden av tjernet.

(Kilde: www.nittedalsporten.no)
Høldippeldammen en sen tirsdagskveld

Foto: Erik Unneberg, 02.08.2011

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Nittedal - Høldippeldammen 2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Nordmarka syd

Nittedal - Høldippeldammen

Lengde

2 km

Område

Nordmarka syd

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Tumyrhaugen 260 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd
Svenskemyra 330 Generelt stedsnavn Nordmarka syd
Åneby 205 Innfallsport Nordmarka syd
Sørlitangen 219 Innfallsport Nordmarka syd

Tumyrhaugen

Moh

260 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Svenskemyra

Moh

330 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Åneby

Moh

205 m

Type

Innfallsport

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Sørlitangen

Moh

219 m

Type

Innfallsport

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Samarbeidspartnere