Glotjernskollen

Type:

Topp, ås

Område:

Nordmarka syd

Moh:

525
Topp/høydedrag øst for Gørja. Lyngkledt med enkelte myrpartier. Utsiktspunkt.
Myrull og krokete furuer

Foto: Torgeir Stenstad, 10.06.2008

Samarbeidspartnere