Liten rundtur fra Harestua

Sommersykling på Harestua
Foto: Erik Unneberg, 07.07.2013

Turinformasjon

Lengde:

16,4 km

Område:

Nordmarka nord

Beskrivelse

Denne turen er ikke lang, kun halvannen mil er distansen. Den burde derfor være overkommelig for de fleste. Likevel er den variert, for den går på både asfalt og grusvei - og litt på sti. Det er også muligheter for å bade i Harestuvannet underveis, dersom temperaturen innbyr til det.

Tettstedet Harestua er både start og mål for turen, og det er fra togstasjonen ved Furumo du starter syklingen. Først tråkker du deg nordover på skogsbilveien på østsiden av jernbanelinjen. Det er ganske flatt den første kilometeren, men deretter blir det en del stigning før det flater noe ut frem til Råsjøkrysset. Dett er et sentralt kryss i Romeriksåsene, og det går flere sykkelruter til og fra dette. Din retning er mot venstre, nå når du har tilbakelagt snaut tre kilometer fra start.

Kursen er nå satt nordvest, og snart får du igjen kontakt med jernbanelinjen, som du krysser på bro før du like etter passerer den nedlagte stasjonen Bjørgeseter. Det siste toget stoppet her i 2006.

Veidekket du sykler på, er gått fra grusen til asfalt, og når du kommer til veikrysset på Hadelandsvegen, svinger du omtrent nitti grader til venstre. Nå har tilbakelagt drøyt fem kilometer totalt, og de neste 3,2 kilometer byr heller ikke på de store utfordringer. Det blir nemlig mest utfor ned til bebyggelsen på Harestua, hele tiden på Hadelandsvegen. En del av stekningen går på gang- og sykkelvei.

Når du nå er kommet frem til Elvefaret, er det mulig å bryte av turen ved å sykle opp til venstre, og du vil nå togstasjonen der du startet fra, etter ca. 1,3 kilometer. Men ellers fortsetter du sørover, og snart er du fremme ved det vakre Harestuvannet. Langs vannet er det flere fine raste- og badeplasser. For mange vil nok en pause langs vannet være et høydepunkt på turen.

Omtrent midt på østsiden av vannet, ved bussholdeplassen, går det en sti opp til venstre, og den skal du ta inn på. Det er mulig for de fleste å sykle på den, selv om det går litt oppover. Igjen må du ta deg over jernbanetraseen, og det gjør du ved å benytte en undergang med en port. Stien blir etter hvert til en gressbevokst kjerrevei, og møter snart en skogsbilvei. Den skal du sykle på videre, og du tar her til venstre.

Nå sykler du nordover, og etter tre kilometer er du fremme ved togstasjonen, der du startet turen. Denne siste strekningen er ganske lettsyklet.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde Type
Harestua - Råsjøkrysset Harestua Råsjøkrysset 2,6 km Skogsbilvei/turvei
Råsjøkrysset - Bjørgeseter Råsjøkrysset Bjørgeseter 2,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Harestua - Bjørgeseter Harestua Bjørgeseter 4,3 km Offentlig vei
Harestua - Monsrudvika [langs vannet] Harestua Monsrudvika 3,6 km Offentlig vei
Harestua - Monsrudvika Harestua Monsrudvika 3,3 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Harestua - Råsjøkrysset

Fra Harestua Til Råsjøkrysset Lengde 2,6 km Område Nordmarka nord Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Råsjøkrysset - Bjørgeseter

Fra Råsjøkrysset Til Bjørgeseter Lengde 2,6 km Område Romeriksåsene - Nannestad Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Harestua - Bjørgeseter

Fra Harestua Til Bjørgeseter Lengde 4,3 km Område Nordmarka nord Type Offentlig vei Gå til turen

Harestua - Monsrudvika [langs vannet]

Fra Harestua Til Monsrudvika Lengde 3,6 km Område Nordmarka nord Type Offentlig vei Gå til turen

Harestua - Monsrudvika

Fra Harestua Til Monsrudvika Lengde 3,3 km Område Nordmarka nord Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Samarbeidspartnere