Tvetjernshøgda

Type:

Topp, ås

Område:

Nordmarka nord

Moh:

586
Tvetjernshøgda ligger like sør for demningen i Spålen. Navnet har sammenheng med to små tjern som ligger i etter hverandre i dalsøkket øst for høgda, de kalles Tvetjerna.
Over Tvetjernshøgda

Foto: Kari Aanonsen, 13.02.2009

Samarbeidspartnere