Smalvann

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka nord

Moh:

377
Smalvann ligger mellom Hakkloa og Måsjøene, med bekken fra det lille Lomtjernet nord for vannet som hovedtilløp. Nordøstsiden er bratt og dekket med tett og ganske storvokst granskog. Som navnet sier er det et smalt og i utgangspunktet ganske lite vann.
Siden det ligger i et område med mye skog, ble det i 1920 bygget en 2,5 meter høy og 17 meter lang gråsteindemning med fløtingsluke i utløpet mot Hakklokalven. Det ble også ryddet opp i elveløpet, og bygget skåttbruer og skåmurer i tre. Nede ved Hakklokalven ble det bygget en demning med fløtingsluke slik at vannet kunne brukes én gang til, og tømmeret kunne fløtes over myrområdene der. Anleggene er nå tæret av tidens tann, men er fortsatt synlige.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Måsjøen 392 Vann, tjern Nordmarka nord
Hakkloa 372 Vann, tjern Nordmarka nord
Magovika 372 Vik, bukt, holme Nordmarka nord

Måsjøen

Moh

392 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Hakkloa

Moh

372 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Magovika

Moh

372 m

Type

Vik, bukt, holme

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere