Sliperiet

Type:

Vei

Område:

Nordmarka nord

Moh:

474
Veikrysset ca. 500 meter syd for Mylla dam kalles "Sliperiet". Tidligere lå det et sliperi her, som på kartet fra den gangen er navngitt som "Mylselven Træsliberi". Røde Kors har hytte her i dag. Løypa fra Auretjernsetra til Svea passer her.

Lunner Tremassefabrik, på folkemunne kalt "Sliperiet", ble startet opp i 1888. Det lå like sørøst for krysset der Vestbygdveien fra Harestua møter Myllaveien fra Grua i dag, og var eiet av Berger fra Jevnaker, "Berger'n". I Myllselva, ovenfor sliperiet, lå en demning som sørget for jevn vanntilførsel. Da jernbanen kom i 1900, ble den mekaniske tremassen, laget ved sliping av tømmeret og omtalt som «våt granmasse» fraktet i 200 kilos baller til Grua stasjon med hest og kjerre eller slede. Her ble tremasseballene lagret i "stoffhuset" ved Grua sag og høvleri. Derfra gikk det et sidespor til jernbanelinja. De ble deretter sendt videre med tog. Mylla tresliperi ble nedlagt rundt 1930.
Vinteren har ikke helt sluppet taket
Foto: Torkel Kristoffersen, 06.04.2008

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Mylla 496 Vann, tjern Nordmarka nord
Myllselva 396 Elv, bekk, foss Nordmarka nord

Mylla

Moh

496 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Myllselva

Moh

396 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere