Sandbekkrøysa

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Nordmarka nord

Moh:

455
Gammelt grensemerke som er nevnt både på Hammers kart over Bogstadgodset fra 1758 og Krogs kart over Nordmarksgodset fra 1760. Men etter at Peder Anker ble eier av begge godsene i 1804 mistet det sin betydning som merke mellom eiendommene. Dagens fylkesgrense gjør imidlertid en knekk her. Røysa er reist ved siden av en 1 meter høy stein som er flat på toppen. Steinen har grensebolt, og W 1876 er meislet inn ved bolten. Ingen sikre kilder vi vet om kan forklare oss hva det betyr. W kan stå for Wedel Jarlsberg, som på den tiden var eier. Fra 1876 overga Wedel Jarlsberg vannrettighetene både i østre og vestre Nordmarksvassdrag til Akerselvas Brukseierforening, den såkalte Baronkontrakten. Men hvorfor dette skulle bekreftes ved dette grensepunktet, er en gåte.
Sandbekkrøysa -et gammelt grensemerke
Foto: Erik Unneberg, 21.05.2006

Samarbeidspartnere