Rolighaugen

Type:

Topp, ås

Område:

Nordmarka nord

Moh:

585
Høyde i Ringerike kommune nord for Sandbekkmana. 585 m.o.h. Skiløype mellom Spålen og Vesle Sandungen går rett syd for Rolighaugen
Urolig vær ved Rolighaugen

Foto: Erik Unneberg, 21.05.2006

Samarbeidspartnere