Radiostasjonen Gullfax

Type:

Krigsminne

Område:

Nordmarka nord

Moh:

461

Radiostasjonen ble flyttet rundt i Marka siden Gestapo var på sporet av den, bl.a. til et skjulested her ved Løndalstjern. En minneplate er satt opp langs veien mellom Svartbekken og Gjerdingen. Kjentmannspost i 2020-23. Her er et utdrag fra bokteksten:

Den 29. april 1944 landet to norske agenter i fallskjerm ved Sylling i Lier. Med seg hadde de radiostasjonen «Gullfax». De to ungdommene tok seg gjennom Vestmarka, rigget opp stasjonen første gang på Kattåsen i Vestre Bærum. Der fikk de kontakt med Central Secret Service i London.

Etter å ha ligget i telt på Ringiåsen et par måneder, flyttet de til Åmotkollen i Lommedalen. Batteriene fikk de ladet opp på gårder i nærheten av senderstedene.

Etter noen korte opphold, sendte og mottok «Gullfax» meldinger til og fra London fra flere steder i Nordmarka. For å unngå nærgående peilinger blant annet fra fly, flyttet de senderen hver uke, men hadde gården og familien Monsrud i Harestulia som gode hjelpere.

«Gullfax» holdt stand helt fram til frigjøringen, i alt i 56 uker, uten at noen ble arrestert.

Ett av de stedene «Gullfax» opererte fra, var fra nordenden av Løndalstjernet. Et perfekt skjulested for illegalt arbeid under krigen? Ja, men stedet hadde ingen fluktvei, der det lå med vannet på en side. Det førte til at flere fikk vonde tanker; «Det var mange ganger et helvete», for å sitere en av dem som lå der under krigen.

Josef Monsrud, tidligere viltkonsulent i Oslo Skogvesen, tidligere skogvokter i Lunner Almenning Rolf Jensen og Markaforfatter Sverre Grimstad gjenfant restene etter «Gullfax» 26. september 1997.

Området der hytta sto er et svært bratt og utilgjengelig terreng med store mengder mosedekkede steinblokker. Opplysningsskiltet står derfor ved skogsbilveien. Nøyaktig posisjon for hytta er 0590239-6674074. «Letteste» adkomst, hvis man i det hele tatt kan bruke det ordet, vil være fra skogsbilveien noe høyere og lengre vest for opplysningsskiltet, der veien flater ut. Her finner man to varder, den på sydsiden markerer en mulig vei ned den bratte lia.

Gullfax

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 10.07.2010

Samarbeidspartnere