Pershusvann

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka nord

Moh:

499
Pershusvann er vann nummer fem i Nordmarksvassdraget, som munner ut i Akerselva. Vannet ligger under Pershusfjellets stupbratte åssider i vest, men med mer vennlig strandlinje i øst.

Pershusvann henger helt sammen med Buvann i nord, med bare et lite sund som skille. I syd er det en vanlig steinkistedam som vanlig var i hele Nordmarksvassdraget. Demningen ble utbedret i 1984 ifølge påskrifter i sementen på dammen. Elvestubben ned i Finntjern er ikke lange biten, men har sjelden nok vannføring til at de mange kanofarerne på dise trakter kan ta seg fram her. Heldigvis er det god trillesti fra østsiden av dammen og ned til Finntjern.
På skøyter på Pershusvann

Foto: Anders Venbakken, 16.01.2000

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Buvann 499 Vann, tjern Nordmarka nord
Skarvvann 503 Vann, tjern Nordmarka nord
Aklangen 465 Vann, tjern Nordmarka nord
Finntjern 493 Vann, tjern Nordmarka nord

Buvann

Moh

499 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Skarvvann

Moh

503 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Aklangen

Moh

465 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Finntjern

Moh

493 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere