Østbråtan

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Nordmarka nord

Moh:

500
Gammelt tradisjonsrik markaplass med historie helt tilbake til finneinnvandringen. Ryktene sier at det skal være finnegraver lengst nord på vollen.

Østbråtans historie er veldig godt beskrevet gjennom nettstedet du finner link til under!
Østbråtan

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 14.10.2006

Samarbeidspartnere