Målvika

Type:

Vik, bukt, holme

Område:

Nordmarka nord

Moh:

464
Målvika er navnet på den smale vika nord i Katnosa. Skiløypa mellom Sandvikshytta ved Katnosa gård og Tverrsjøen går inn Målvika og opp Målvikdalen som er navnet på dalen øst for Aklangsbrenna. Navnet er knyttet til tømmerdriften. Tømmer ble fløtet fra Fidlingen via Fidlingbekken og ned i Målvika, der det antagelig ble "målt"(?) før ferden gikk videre nedover Nordmarksvassdraget. I området rundt Målvika er det mange rester fra denne tømmerdriften.

Utsikt sydover fra inngangen til Målvika

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 17.06.2006

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Katnosa 464 Vann, tjern Nordmarka nord
Katnosa gård 480 Markaplass Nordmarka nord
Sandvikshytta 466 Skiforeningsstue Nordmarka nord
Aklangen 465 Vann, tjern Nordmarka nord
Katnosdammen 470 Stue, hytte (andre) Nordmarka nord

Katnosa

Moh

464 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Katnosa gård

Moh

480 m

Type

Markaplass

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Sandvikshytta

Moh

466 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Aklangen

Moh

465 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Katnosdammen

Moh

470 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere