Korsgranbråtan

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Nordmarka nord

Moh:

590
I dag står ikke Korsgransbråtan på Nordmarkskartet. Abraham Larsen Korsgranbråtan og hans kone Helleborg Bentsdatter var de første og siste som bodde der. Abraham, født 1822, var en kjempe på over to meter som streifet om i skogen på jakt og fiske. En gang kom han til et sted i lia ved Tverrsjøen i Jevnaker Allmenning. Her hadde det gått en virvelvind. Abraham bestemte seg for å dyrke jorden og bygge sitt hjem der. Stedet kalte han Korsgransbråtan etter trærne som lå i kors etter stormen. Han gravde ut hustomten i lia og laftet tre vegger. Den fjerde var en sten som han murte peisen mot. Dette var i 1850-årene. Det var forbudt å bryte ny jord i allmenningen, og Abraham ble anmeldt og dømt. Men de lot allikevel Abraham og Helleborg få bo der så lenge de levde. De må ha vært et underlig par, hun låghalt, tunghørt og 12 år eldre. Han en kar på to meter og et vesen som var så lite for øye at «… kua kastet kalven bare dom såg'n». De giftet seg i 1848, men fikk ikke barn. Det sies at huset, om det kan kalles det, var meget spartansk. Han bygget også et uthus med låve og fjøs til tre kuer.

Helleborg døde i 1883 og Abraham i 1900. Fjerdingsmannen kom og brente hytta våren 1900. Stein er fjernet fra muren og peisen og brukt til ny høggerhytte ved Tverrsjøen i 1914. I 1987 satte Jevnaker Historielag opp en minnetavle om Abraham og Helleborg på stedet hvor de bodde. Abrahamshaugen finner vi på Nordmarkskartet, og fremdeles benevnes vika i Tverrsjøen for Abrahamsvika. Helleborgsmyra er et minne om Helleborgs moltemyr litt vest for Korsgransbråtan.
Hustuftene på Korsgranbråten

Foto: Anne-Marit og Øyvind Bondkall , 31.07.2004

Samarbeidspartnere