Grimsvann

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka nord

Moh:

454
Grimsvann er akkurat så stort at det fortjener betegnelsen "vann" og ikke "tjern". Det ligger nede i et søkk noen hundre meter nord for veien mellom Store Daltjuven og Katnosa.

Grimsvann fristet lenge en bortgjemt tilværelse siden vannet var usynlig fra veien pga. tett skog. Etter snauhogst på slutten av 80-tallet endret dette seg, men nå har skogen igjen begynt å dekke til utsikten til dette vakre vannet.

Hvis du vil ta deg en tur bortom, kan du følge blindveien som tar av i nordvestlig retning midt i oppoverbakkene på vei opp mot veikrysset ved Snøploghøgda. Alternativ kan du følge gammel sti fra nord, fra veien mellom Svartvann og Gjerdingdammen.

Grimsvanns størrelse gjorde at det også ble ført inn i Nordmarksvassdragets løp som en del av det store oppdemmingsarbeidet mellom 1900 og 1909. Nå renner Grimsvann via en "kanal" inn til Grimsvassputten, som videre ledes inn i tunnelen mellom Gjerdingen og Store Daltjuven.

Grimsvanns bredder er ganske ugjestmilde, men vannet er et godt fiskevann med fin bestand av abbor og ørret.

I området rundt vannet og opp mot Svarttjern finnes det fortsatt gamle containerrester fra slippvirksomheten i disse områdene det siste krigsåret.
Grimtjernsputten

Foto: Amund Rasten, 22.02.2007

Samarbeidspartnere