Grasbergtjerna

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka nord

Moh:

576
To tjern 1 km nordvest for Mylla. Skogsbilveien fra Olum til Mylla passerer på sørsiden av det sørvestre tjernet. Fra sørsiden av dette tjernet har man utsikt til Ballangrudsæterhøgda, som også kalles Ballangrudkollen. Kommunegrensen mellom Jevnaker og Lunner går over det sørvestre tjernet.
Høst eller vinter?
Foto: Erik Unneberg, 27.10.2012

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Vestenden 520 Markaplass Nordmarka nord
Mylla 496 Vann, tjern Nordmarka nord
Helgehaugen 705 Topp, ås Nordmarka nord
Ballangrudsæterhøgda 679 Topp, ås Nordmarka nord
Olumsetra 561 Nedlagt plass, seter, koie Nordmarka nord

Vestenden

Moh

520 m

Type

Markaplass

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Mylla

Moh

496 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Helgehaugen

Moh

705 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Ballangrudsæterhøgda

Moh

679 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Olumsetra

Moh

561 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere