Bjørnputten

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka nord

Moh:

530
Tjern nordvest for Sandbekkmana. Skiløypen mellom Spålen og Vesle Sandungen passerer rett nord for tjernet. Det går også skogsbilvei fra Bjørneputten og ned til Vesle Sandungen og Langlia, men det prepareres ikke løype på den om vinteren.
Vått og kjølig ved Bjørneputten og Åbortjernshøgda
Foto: Erik Unneberg, 21.05.2006

Samarbeidspartnere