Barlindhøgda

Type:

Topp, ås

Område:

Nordmarka nord

Moh:

524
Topp mellom Helgeren og Hakkloa
Flotte myrer ved Barlindhøgda
Foto: Line Mork, 21.05.2011

Samarbeidspartnere