Åssjøen

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka nord

Moh:

557
Vann i Lunner kommune, syd for Mylla. På gamle kart er vannet kalt "Ålsjøen". Et trangt sund som bare er noen få meter bredt, deler vannet i to. Vannet omgis av flere åser: Kollernmassivet i sør, Massebrenna i nordvest og Åssjøbrenna i øst.

Det går skogsbilvei fra Myllas sørside opp til nordenden av Åssjøen. Der er det også en fin raste- og badeplass. Herfra går det også blåmerkede stier i retning Mylla dam, Syljusetra og Trantjern.
Solen får tak ved Åssjøen

Foto: Erik Unneberg, 30.09.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Mylla 496 Vann, tjern Nordmarka nord
Trantjern 520 Vann, tjern Nordmarka nord
Kollern 688 Topp, ås Nordmarka nord
Bislingflaka 680 Topp, ås Nordmarka nord
Åssjøsetra 570 Nedlagt plass, seter, koie Nordmarka nord

Mylla

Moh

496 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Trantjern

Moh

520 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Kollern

Moh

688 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Bislingflaka

Moh

680 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Åssjøsetra

Moh

570 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere