Almedalshøgda

Type:

Topp, ås

Område:

Nordmarka nord

Moh:

504
Almedalshøgda ligger i Lunner kommune sørøst for Gjerdingen, mellom Grimsvann og Almedalen. På østsiden reiser åsen seg bratt, men den er lett tilgjengelig fra andre kanter. Selve åsryggen i retning nord - syd er forholdsvis flat, men den er gjennomskåret av tre mindre daler på tvers. Bare den sydligste av disse er tydelig vist på turkartet M 1: 50 000. Det er flere småkoller over 500 moh., det høyeste på 509 moh. ligger rett syd for den midterste av smådalene. Øst for denne, på et høydepunkt i overgangen til dalsiden, er det et trigonometrisk punkt (bolt) på 504 moh.

Området er ganske urørt uten merkede stier. Selv om skogen langs åsryggen begrenser utsikten, er det likevel mulig å finne fine utsiktssteder.
Vinterlig på Almedalshøgdas høyeste punkt (504 moh.)

Foto: Kjersti von Krogh , 25.11.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Almedalen 395 Generelt stedsnavn Nordmarka nord
Almedalsputten 417 Vann, tjern Nordmarka nord

Almedalen

Moh

395 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Almedalsputten

Moh

417 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere