Åbortjernshøgda

Type:

Topp, ås

Område:

Nordmarka nord

Moh:

565
Åbortjernshøgda er en av kollene i området mellom vesle Sandungen og Spålen. Like øst for det høyeste punktet på høgda ligger et lite tjern, Hundetjernet.
Sør for Åbortjernskollen finner vi Åbortjernet som har forbindelse til Butleren og dermed til Langlivassdraget.
Hundtjern

Foto: Berit Saghaug Mørck , 26.11.2011

Samarbeidspartnere