Kafé Olai

Bestyrere/hytteverter:

Dan Aksel Jacobsen

Adresse:

Høybråteveien 98, 1458 Fjellstrand

E-post:

dan.aksel@gmail.com

Telefon:

92 23 33 43

Servering:

Ja

Overnatting:

Nei
Egen hjemmeside
Mot Kafé Olai

Foto: Dan Aksel Jacobsen , 07.02.2015

Om Kafé Olai

Kafé Olai er en liten turkafé på Høybråten gård, midt i Nesoddmarka, tilknyttet løypenett og turstier. Her får du dagsferskt bakverk, noe godt å drikke, og ikke minst en pust i bakken.

Høybråten var Nesoddens første husmannsplass. Olai og Julie Berntsen kom til gårds i 1909, etter at husmannsvesenet var historie. Ny rydningsjord ble da lagt til. Men den karrige jorda ga lite utkomme. Skogsarbeidet ble attåtnæringen som skaffet mat på bordet vinterstid. Olai var fra Lindebråte i Frogn. Dette er bakgrunnen for navnet Kafé Olai.

Samarbeidspartnere