Slattumsrøa

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Lillomarka og Gjelleråsen

Moh:

336
Slattumsrøa er åsen nordvest for Romstjern. Brukes her også om skogomådet på ca. 1407 da som 19. desember 2008 ble det vedtatt vernet som naturreservat. Foruten skog omfatter det vannene Romstjern og Lusevasan, og deler av Lomtjern, Bleiktjern og Stokkevann. I Nittedal kommunes forskrift om verneplanen for Slattumsrøa naturreservat heter det: «Formålet med naturreservatet er å bevare et større område med gjenværende gammelskog med dets biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Området har en betydelig mengde med dødved og elementer med dødvedkontinuitet. Området har en særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning som et eksempel på denne type skog i lavlandet på Østlandet, og en egenart i form av til dels store grantrær og rike vegetasjonstyper.»
Lomtjern – en vernet idyll

Foto: Odd Tore Saugerud , 29.04.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Romstjern 267 Vann, tjern Lillomarka og Gjelleråsen
Aurevann 293 Vann, tjern Lillomarka og Gjelleråsen

Romstjern

Moh

267 m

Type

Vann, tjern

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Aurevann

Moh

293 m

Type

Vann, tjern

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Samarbeidspartnere