Revlikollen

Type:

Topp, ås

Område:

Lillomarka og Gjelleråsen

Moh:

410
Kolle syd på åsryggen øst for Store Gryta/Grytedalen. På toppen og i den ganske bratte lia mot vest ned mot Revlitjern er urørt gammelskog på moseteppe, av Friluftsetaten i Oslo omtalt som eventyrskog. Mot syd er det områder med ganske glissen skog over et sort flatehogstfelt. Herfra er det utsikt mot Oslogryta og åsene bak. Mot øst partier med gammelskog ned mot Bispedalen. Den gamle Hadelandsveien går som blåsti gjennom dette området. Mot nord fortsetter den småkollete åsryggen over i Slengfehøgda.
Endelig kuldegrader igjen

Foto: Odd Tore Saugerud , 30.12.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Slengfehøgda 415 Topp, ås Lillomarka og Gjelleråsen
Revlia 290 Generelt stedsnavn Lillomarka og Gjelleråsen
Store Gryta 247 Vann, tjern Lillomarka og Gjelleråsen

Slengfehøgda

Moh

415 m

Type

Topp, ås

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Revlia

Moh

290 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Store Gryta

Moh

247 m

Type

Vann, tjern

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Samarbeidspartnere