Oldtidsveien

Type:

Vei

Område:

Lillomarka og Gjelleråsen

Moh:

310
"Den Trondhjemske kongevei" over Gjelleråsen kalles for Oldtidsveien. Dette var en del av stamveien mellom Oslo og Trondheim siden tidlig middelalder. Traseen over Gjellråsen går fra Stovner til Lahaugmoen.

Langs veien, som enkelte steder bør kalles sti, er det satt opp flere skilt (satt opp av lokale historielag samt av Universitetets oldsaksamling) som gir historiske opplysninger. Her finnes blant annet gravminner fra bronsealderen, festningsverk fra Karl XIIs tid, tufter av gamle husmannsplasser, minner fra siste verdenskrig.

Veien er grei å gå, men i et smalt skar som heter "Kongedalen" er det noe steinete, så der er det greit med solid fottøy.
Fortsatt åpent på Lauvåsen
Foto: Erik Unneberg, 27.04.2009

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Gjelleråsen 324 Topp, ås Lillomarka og Gjelleråsen
Liastua 235 Stue, hytte (andre) Lillomarka og Gjelleråsen
Skillebekk 210 Innfallsport Lillomarka og Gjelleråsen
Tangerud 196 Generelt stedsnavn Lillomarka og Gjelleråsen
Lahaugmoen 210 Innfallsport Lillomarka og Gjelleråsen

Gjelleråsen

Moh

324 m

Type

Topp, ås

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Liastua

Moh

235 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Skillebekk

Moh

210 m

Type

Innfallsport

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Tangerud

Moh

196 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Lahaugmoen

Moh

210 m

Type

Innfallsport

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Samarbeidspartnere