Alna

Type:

Elv, bekk, foss

Område:

Lillomarka og Gjelleråsen

Moh:

119
Alna, også kjent som Loelva og Alnaelva, er ett av Oslos sju vassdrag. Til alle tider har elva satt sitt preg på Groruddalen. Alnas hovedkilde er Alunsjøen (som også kalles Alnsjøen) i Lillomarka. Etter at den har passert Huken steinbrudd, slutter bekken fra Steinbruvann seg til, deretter ved Brubakk Tokerudbekken/Fossumbekken fra Gjelleråsmarka, og ved Bryn kommer Østensjøbekken fra Østmarka.
Store deler av elva har i mange år levd et underjordisk liv, men nå er mye åpnet opp igjen. Landskapet er preget av at elva har skåret seg ned i et dypt lag med leire og på mange steder dannet et ravinelandskap. Det er ganske tettvokst langs elva, edelløvskog på solsiden og barskog på skyggesiden. Dette gjør at både fugle- og dyrelivet er rikt til å være i et by- og industriområde.
Langs elva går Alnastien, som Oslo kommunes prosjekt «Groruddalssatsningen» har laget hefter med veivisere og turforslag til. Av særlig interesse er området ved Hølaløkka -Brubakk nord for Grorud jernbanestasjon, med Leirfossen og tidlig industri, og den trange og dunkle Svartdalen fra Brynseng til Enebakkveien, hvor elva forsvinner i rør videre på sin vei til Oslofjorden.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Alnsjøen 237 Vann, tjern Lillomarka og Gjelleråsen
Grorud 236 Innfallsport (parkering) Lillomarka og Gjelleråsen
Lindeberg 190 Innfallsport (parkering) Østmarka
Furuset 147 Innfallsport (parkering) Østmarka
Valle Hovin 92 Generelt stedsnavn Lillomarka og Gjelleråsen

Alnsjøen

Moh

237 m

Type

Vann, tjern

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Grorud

Moh

236 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Lindeberg

Moh

190 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Furuset

Moh

147 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Valle Hovin

Moh

92 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Samarbeidspartnere