Presthytta

Bestyrere/hytteverter:

Ubetjent, DNT Oslo og Omegn er driftsansvarlig

E-post:

info.oslo@dnt.no

Telefon:

22 82 28 00

Servering:

Nei

Overnatting:

Ja
Egen hjemmeside
Sommer på Presthytta

Foto: Erik Unneberg, 17.06.2010

Om Presthytta

Historien går 250 år tilbake, da man vet at presten på Norderhov styrte en hel almenning på Krokskogen. Presten var blant bygdas mest velstående på den tiden. Presten forvaltet eiendommene på vegne av opplysningsvesenets fond. Dette varte frem til ca 1940. På 1890-tallet ble presthytta bygget for å huse skogsarbeidere vinterstid når de jobbet i skogen hele uken. Fra 1940 ble forvaltningsansvaret overlatt til Statens skoger, men navnet på hytta og kollen bak er bevart. Presthytta har naturreservatet Merratjern-Søndagsbrenna som nærmeste nabo. I dag er eiendommen i privat eie, men hytta leies ut til DNT Oslo og Omegn, som driver hytta som en ubetjent hytte.

Leies ut etter avtale med DNT Oslo og Omegn.

Enkleste adkomst er fra By i Lommedalen. Her er det fin, preparert skiløype innover forbi Monsebråtan. Det er også fine løyper sørover fra Løvlia. Siste stykket opp fra Monsebråtan er som oftest bare tråkket opp
NB! Løypene fra Sollihøgda, Kleivstua og Sørkedalen er krevende og må kun benyttes av folk som er trent og godt kjent. Deler av løypenettet prepareres bare på vintre med godt skiføre. Fra Kampesetra til Myrseter er løypene kun merket og ikke preparert. Merk også at Trehørningen ved Kampesetra er regulert og at isen derfor kan være usikker, selv i kalde perioder.
Buss: By i Lommedalen (13 km)
Bil: By i Lommedalen eller Kleivstua (9 km)

Samarbeidspartnere