Tvetjerna

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

608
Tre tjern mellom Rughaug og Øyangen. Det går blåmerket sti fra skogsbilveien ved Øyangen på østsiden av det østre tjernet. Det går rødmerket, upreparert skiløype over to av tjerna. Den går mellom Øyangen og Rughaug.
Ved Tvetjerna

Foto: Berit Saghaug Mørck , 11.04.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Rughaug 681 Topp, ås Krokskogen - Hole
Øyangen 562 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Rughaug

Moh

681 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Øyangen

Moh

562 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere