Tverrelva

Type:

Elv, bekk, foss

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

250
Tverrelva er en sideelv til Heggelielva, og har blitt brukt til tømmerfløting i alle fall siden Lysedammene ble bygget på 1890-tallet. Den gikk for å være en krevende elv, med trange passasjer og vanskelige fosser. Det var også nødvendig å bygge lange skåmurer for å lede tømmeret ved høy fløtningsvannføring. Fløtingen var en forholdsvis voldsom sak som ble gjennomført på litt over ett døgn. Siste fløting gikk i 1958. Skåmurene står fortsatt ganske bra, men det har vokst til langs elvebreddene slik at det er nokså kronglete og stedvis også bratt å ta seg frem langs elva.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lysedammene 300 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Heggelielva 430 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Lysedammene

Moh

300 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Heggelielva

Moh

430 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere