Slippsted Setervann

Type:

Krigsminne

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

452

Slipplass for Milorg nord for Setervann og sørøst for Tvillingtjerna. Det står skilt her til minne om fallskjermslippene under krigen.

Samarbeidspartnere