Slippsted Bjørn - Atjern

Type:

Krigsminne

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

540

Våpenslipp til Milorg D13 i februar og mars 1945. 21.2.45 ble det sluppet 18 containere og tre pakker. 1. mars 1945 kom det to fly, men det var dårlig vær, så det første fant ikke plassen og måtte returnere. Nummer to fant heller ikke plassen, og droppet derfor isteden 17 containere på Hellerudmyra (slippsted "Hans"). 3. mars 1945 gikk slippet som det skulle, og to fly slapp 17 containere og tre pakker hver. Slippgjengen var forlagt i hytte på Tolleråsen.

Minneskiltet står i skiløypa/stien øst for tjernet.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Atjern 539 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Atjern

Moh

539 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere