Rognliåsen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

443
Ås mellom Kjaglidalen og Lommedalen. Området er nokså ulendt, fullt av bratte smådaler og stup/skrenter. Mange oftest gjenvokste gamle tømmerveier, best egnet for fotturer. Ingen merkede skiløyper.

Rognliåsen er for det meste skogbevokst, men med utsikt fra enkelte hogstfelt. Fra den sydlige delen av kollen, også kalt Rognlifjell på noen kart, er det fri sikt mot sydøst mot Oslofjorden, Oslo sydøst og Østmarka.

Småbruket Rognlia ligger i dette området.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Rognlia 435 Markaplass Krokskogen - Hole
Rognliakrysset 320 Vei Krokskogen - Hole
Jonsrudtjern 335 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Isielva 165 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Kjaglidalen 140 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Rognlia

Moh

435 m

Type

Markaplass

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Rognliakrysset

Moh

320 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Jonsrudtjern

Moh

335 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Isielva

Moh

165 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kjaglidalen

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere