Ringkolltoppen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

701
At Ringkollen i tidligere eldre rutebeskrivelser ble benevnt Ringkallen skulle tyde på at toppen var enda mer snauvokst enn i dag. Men selv i dag er det glimrende og vidstrakt rundsyn. I øst sees utover Krokskogen og Nordmarka og i vest og syd Ringerikes smilende egne med Tyrifjorden i syd og Randsfjorden i nord. At vi kan se mot Valdres, Hallingdal og Hadeland og lengst i vest Gausta, Blefjell, Norefjell og Hallingskarvet gjør Ringkollen til et helt unikt sted å sette seg med en god kikkert en klar dag. Kanskje får du øye på profilene av Tjørnholstind og Høgdebrottet i Jotunheimen.
På vei mot Ringkolltoppen

Foto: Nina Didriksen, 03.04.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Ringkollen 596 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Ringkollstua 605 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole

Ringkollen

Moh

596 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Ringkollstua

Moh

605 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere