Presthytta

Type:

Stue, hytte (andre)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

410

Historien går 250 år tilbake, da man vet at presten på Norderhov styrte en hel allmenning på Krokskogen. Presten var blant bygdas mest velstående på den tiden, og forvaltet eiendommene på vegne av opplysningsvesenets fond. Dette varte frem til ca 1940. På 1890-tallet ble Presthytta bygget for å huse skogsarbeidere vinterstid når de jobbet i skogen hele uken. Fra 1940 ble forvaltningsansvaret overlatt til Statens skoger, men navnet på hytta og kollen bak er bevart. Presthytta har Krokskogen naturreservat som nærmeste nabo. I dag er eiendommen i privat eie, men leies ut til DNT Oslo og Omegn, som driver den som en ubetjent hytte.

Presthytta

Foto: Nina Didriksen, 25.05.2000

Samarbeidspartnere