Øyangssaga

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

552
Nedlagt sag ved elven mellom Øyangen og Mosjøen. Den var en oppgangssag, og var i drift på 1800-tallet inntil dampsagene etter hvert overtok. Man kan i dag se rester av steinfundamentene rett nedenfor Sagstua, den ene av to bygninger som står på stedet. Øyangssaga var kjentmannspost 2006-2008.
Opp mot Øyangssaga
Foto: Erik Unneberg, 23.02.2008

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Mosjøen 525 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Øyangen 562 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Mosjøen

Moh

525 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Øyangen

Moh

562 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere