Otertjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

464
Otertjerns historie henger nøye sammen med Sloradammen, Heggelivann og de utfordringer tømmerfløtingen sto overfor etter at et ras gjorde det umulig å fløyte i Heggelielven. Som erstatning anla man den såkalte Otertjernsrenna, der tømmer ble fraktet i en trerenne til Sloradammen i Sørkedalen. Otertjernene ble demmet opp for å lette denne fløtingen, og fremdeles kan man ute på myren fornemme hvorledes dette en gang var elvebunn.
Men renna var tungdrevet og gikk snart ut av bruk. I stedet demmet man opp Heggelivannet og snudde vannretningen nordover, via Skamræk og Skotta til Vesleflåtan og sørover igjen mot Svarten og Langlia (Kilde: www.kjentmannsmerket.org)
Scooterkjørt ved Store Otertjern

Foto: Erik Unneberg, 18.12.2005

Samarbeidspartnere