Nautsundkollen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

594
Nautsundkollen ligger i Spålen-Katnosa naturreservat og hever seg bratt opp fra Spålen der vannet er på det smaleste.

Det er blåmerket sti over den skogbevokste toppen, men går men litt østenfor stien, er det åpene glenner i skogen hvor det er utsikt mot Spålen og Katnosa.
Over Nautsundkollen

Foto: Torgeir Stenstad, 15.10.2006

Samarbeidspartnere