Mastekastet

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

205
Mastekastet langs Holmevannsbekken kommer fra gammelt “Kastet", bratt terreng hvor tømmeret ble kastet utfor og tatt igjen i bunnen av bakken. Trærne blir ofte lange og slanke i slike bratte lier som dette, og er velegnet til master og som pæler ved fundamentering. Det var flere plasser her langs bekken, sannsynligvis ryddet på 1600-tallet. Nedre Mastekastet var den største av disse, med forholdsvis flat mark egnet til korn og poteter. Nå i ferd med å gro igjen.
Nedre Mastekastet – låvefundamenter jula 2006

Foto: Odd Tore Saugerud , 26.12.2006

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kjaglidalen 140 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Isielva 165 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Kjaglidalen

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Isielva

Moh

165 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere