Manaskardet

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

409
Trangt og bratt skar mot Tyrifjorden nord for Tømmeråsen/Gjertrussen. Navnet kan komme av skaret i mana, dvs. i den høye brattåsen mot Krokskogen sørvest. Men skaret ble også kalt Mann(a)skaret, muligens avledet av Farmannskaret, dvs. skaret der det gikk en vei hvor farmennene kom. Og en gammel vei fra Tyrifjorden og gjennom skaret har det vært.

I tillegg til veirester tas Bleu-steinen fra 1776 til inntekt for dette. Den står nå langs stiforgreningen til Byflakseter. Veien fortsatte også videre gjennom skaret, og antas å ha vært en av de mange kølaveiene som ble anlagt på slutten av 1700-tallet. Ferdsel på tvers av Manaskardet er ikke enkel på grunn av mange bratte rygger som går parallelt med skaret.
På rett vei!

Foto: Odd Tore Saugerud , 23.11.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Gjertrussen 507 Topp, ås Krokskogen - Hole

Gjertrussen

Moh

507 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere