Langvassbrenna

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

663
Høydedrag i Jevnaker kommune nordøst for Mosjøen. Her spiller tiuren om våren. Flott naturområde der også Langvatn (563 moh.) ligger. Det går scooterløype gjennom området, mellom Bjønnputtdalen og Sinnerdalen. Tidligere kjentmannspost.
Holder ut

Foto: Nina Didriksen, 29.01.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Seksputthøgda 647 Topp, ås Krokskogen - Hole
Mosjøen 525 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Sinnerdalen 504 Generelt stedsnavn Nordmarka nord

Seksputthøgda

Moh

647 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Mosjøen

Moh

525 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sinnerdalen

Moh

504 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere