Køllen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

405
Køllen er åsryggen fra Holmevann til Skoglund. Bortsett fra mot nord er åssidene bratte med til dels sammenhengende stup. Toppartiet er også knudret med et virvar av småkoller og smådaler, et typisk krevende terreng for orientering uten merkete stier og skiløyper.
På åskanten mot sydvest ligger det en rekke små hytter, de såkalte «kaffidoktorhyttene». Holmevannsallmenningen ble delt på slutten av 1700-tallet, og gårdene i området fikk hver sin 200 meter brede skogteig på tvers av Køllen. Mange av gårdeierne satte opp små jakthytter på sin teig, de fleste med flott utsikt mot sydvest. Her går det eneste sammenhengende stisystemet i området.
På noen nyere kart kalles åsryggen «Kollen», men «Køllen» er gammel bærumsdialekt og vil skille ut dette området fra de tallrike andre «kollen»-navnene i Markadatabasen.
Køllen: den sydligste «kaffidoktorhytta» 2012

Foto: Odd Tore Saugerud , 12.12.2012

Samarbeidspartnere