Kampen

Type:

Markaplass

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

393
Finneplass kjent fra 1668 da de to svensk-finnene Paul Madsen og Daniel Paulsen måtte rømme landet for sin "formastenhed". Det lå flere andre plasser i nærheten, og området var kjent for de mange ville dyr. Derfor ble det mye jakt, og i 1814 ble det bl.a. skutt tre bjørner og en ulv i nærheten av Kampen. Det egentlige Kampen, som tidligere het Danielsbråten, ble i 1852 kjøpt av Tore Kampen, og har vært i slekten siden. Enkelte husker hoppbakken ved Kampen der det ble arrangert nyttårsrenn i perioden 1918-30. Man hoppet 35 meter, og det spilte ingen rolle om man måtte gå på hoppskiene fra Lommedalen til Kampen og tilbake for å delta i rennet! Inntil for få år siden var Kampen serveringssted, drevet av Marit Kampen. Nå er skiløypen, som tidligere gikk over tunet, lagt et par hundre meter øst for Kampen.
Sen julikveld ved Kampen

Foto: Erik Unneberg, 30.07.2005

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Jonsrudkampen 400 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Jonsrudkampen

Moh

400 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere