Kampen

Type:

Markaplass

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

393
Finneplass kjent fra 1668 da de to svensk-finnene Paul Madsen og Daniel Paulsen måtte rømme landet for sin "formastenhed". Det lå flere andre plasser i nærheten, og området var kjent for de mange ville dyr. Derfor ble det mye jakt, og i 1814 ble det bl.a. skutt tre bjørner og en ulv i nærheten av Kampen. Det egentlige Kampen, som tidligere het Danielsbråten, ble i 1852 kjøpt av Tore Kampen, og har vært i slekten siden. Enkelte husker hoppbakken ved Kampen der det ble arrangert nyttårsrenn i perioden 1918-30. Man hoppet 35 meter, og det spilte ingen rolle om man måtte gå på hoppskiene fra Lommedalen til Kampen og tilbake for å delta i rennet! Inntil for få år siden var Kampen serveringssted, drevet av Marit Kampen. Nå er skiløypen, som tidligere gikk over tunet, lagt et par hundre meter øst for Kampen.
Sen

Foto: Erik Unneberg, 30.07.2005

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Jonsrudkampen 400 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Jonsrudkampen

Moh

400 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere