Hauken

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

448
Hauken er den østligste vika i Vesleflåtan, men før oppdemmingen i 1916 var dette to vann.

Mellom Hauken og Svarten kan man fremdeles finne restene etter en tømmerrenne.
Blant perikum og geiterams

Foto: Erik Unneberg, 30.07.2022

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Vesleflåtan 448 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Bleiksjøen 443 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Svarten 385 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Butleren 385 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Vesleflåtan

Moh

448 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bleiksjøen

Moh

443 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Svarten

Moh

385 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Butleren

Moh

385 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere