Gullerudmarka

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

190
Gullerudmarka er området i den sørvendte, lune Åsakroken mellom Åsaveien, Hadelandsveien, Holsledningen og Fleskerudveien. Det er svært interessant geologisk og botanisk, og også geografisk med mange skarpe åsrygger i forskjellige retninger. Berggrunnen av skifrig kalkstein gir grunnlag for mange og sjeldne karplanter og sopper. Det er tre små tjern i området: Ultvedttjern, Grunntjern og Gullerudtjern. Disse såkalte kransalgetjern, som kjennetegnes av at de har særlig høyt kalkinnhold,. Ultvedttjern og Gullerudtjern er naturreservater, som igjen er omgitt av landskapsvernområder. Området er gjennomkrysset av eldre driftsveier og stier, som bare i liten grad er tatt med på turkartene. Det er derfor mye mer turvennlig enn det kartene, også Markadatabasens kart, antyder.

Samarbeidspartnere