Gråberget

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

596
Ås mellom Atjern og Skamræk med topp på 596 m.o.h. Det går skiløype på nordsiden, mens det er sommersti på sydsiden av åsen.
Gråberget sett fra Gagnumseter

Foto: Erik Unneberg, 06.10.2005

Samarbeidspartnere