Femputtene

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

608
Navnet kommer av at det fem små tjern eller putter som ligger tett samlet. Skiløypen fra Ringkollen til Borgerseter passerer her. Nord for femputtene er det løypekryss hvorfra man kan komme til Vikseter og videre til Damtjern eller Storflåtan.
Tegn til vår på Femputtene

Foto: Odd Tore Saugerud , 10.04.2010

Samarbeidspartnere