Byflaksetra

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

515
Også angitt som By-Flaksætra (kartet Oslo Nordmark). Krokskogens vestligste seter (Hole kommune). Den ligger på toppen av Tømmeråsen med relativt åpne setervoller. Nå (2007) står det to hus på setervollen, men tidligere var det flere store hus her, både løe fjøs. Sommerstid kan man se hvor disse husene har stått.

Det var Holegårdene By og Vestre By som i sin tid setret på Byflagsetra. Seterdriften opphørte en gang på midten av 1900-tallet.

Byflaksetra var kjentmannspost 1990-92. En grei adkomst er på umerket sti fra Nessetra.
Den hvite løperen er rullet ut på Byflaksetra

Foto: Erik Unneberg, 14.11.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Tømmeråsen 522 Topp, ås Krokskogen - Hole
Finneflakseter 474 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Nesseter 472 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Gjertrussen 507 Topp, ås Krokskogen - Hole

Tømmeråsen

Moh

522 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Finneflakseter

Moh

474 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Nesseter

Moh

472 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gjertrussen

Moh

507 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere